Your address will show here +12 34 56 78
„Aby wzeszło ziarno, potrzebny jest czas i pielęgnacja.” (S.Suzuki)

         Czym jest „Metoda Suzuki” (Metoda Języka Ojczystego).

Podstawowym założeniem jest przeświadczenie, że wszyscy rodzimy się z naturalną zdolnością uczenia się. To nie wrodzony talent ale wpływ środowiska, w jakim się wychowujemy i żyjemy stymuluje nasz rozwój. W dzisiejszym świecie wielu ludzi uważa, że ci, którzy nie mają wrodzonego talentu, nic nie mogą na to poradzić i muszą pogodzić się z losem. Idą przez życie, nie korzystając z niego w pełni i nie odczuwając prawdziwej radości.

 

Shinichi Suzuki, twórca Metody Języka Ojczystego, odkrył, że każde dziecko, bez względu na miejsce zamieszkania i stopień skomplikowania dialektu jest w stanie nauczyć się perfekcyjnie rodzimego języka. A skoro tak jest, dlaczego nie zastosować tej samej metody w kształceniu innych umiejętności? Każde dziecko posiada naturalną zdolność  uczenia się i dostosowywania do otaczającego środowiska. Okazuje się, że poprzez naśladowanie rodziców i osób, w środowisku których przebywa, jest w stanie wykazać niezwykłe zdolności, jeśli tylko podczas ćwiczeń zastosuje się odpowiednie metody.

 

Swoje spostrzeżenia Shinichi Suzuki zastosował ucząc dzieci gry na skrzypcach.

 

Dzieci otoczone troską i miłością od najmłodszych lat, poprzez naśladowanie rodziców i ulubionego nauczyciela osiągają wspaniałe efekty w nauce gry na instrumencie.

Metoda Suzuki nie odrzuca żadnego dziecka, kształcenie rozpoczyna się bez żadnych egzaminów kwalifikacyjnych. W całym procesie edukacji niezwykle ważna jest rola rodzica. To on przechodzi szkolenie jako pierwszy, uczestniczy we wszystkich lekcjach, by później być przewodnikiem dziecka w świecie muzyki.

Właściwa współpraca dziecka, nauczyciela i rodzica jest podstawą do poprawnego procesu kształcenia.

 

Metoda Suzuki nie zakłada wywierania presji. Tak, jak dzieci w różnym tempie przyswajają język ojczysty, tak i tutaj pozostawia się czas na swobodny rozwój. Obcowanie z instrumentem ma sprawiać radość, a sukcesy w postaci postępów w nauce motywować do dalszej pracy.

 

W początkowym okresie nauki dzieci nie uczą się zapisu nutowego. Wielokrotnie odsłuchane utwory starają się grać ze słuchu. Poprzez systematyczne powtarzanie utrwalają zdobyte umiejętności.

 

Pomimo rozwoju multimediów, nic nie jest w stanie zastąpić kontaktu z żywą muzyką. Nauka gry na instrumentach może być jednym z ważniejszych doświadczeń, które ukształtują wrażliwość młodego człowieka na kulturę i sztukę. Muzyka stwarza niezliczone możliwości twórcze, odkrywa nowe ścieżki wyobraźni. Pozwala wykreować własny świat artystyczny. Umożliwiając dziecku naukę gry na skrzypcach Metodą Języka Ojczystego dbamy o  jego rozwój w różnych obszarach – nabiera ono pewności siebie, wspomagany jest rozwój intelektualny i manualny.  Uczy się koncentracji, cierpliwości, systematyczności i wrażliwości na piękno otaczającego świata.

 

Obecnie gry na instrumencie metodą Suzuki uczy się ponad 400 tysięcy dzieci na świecie. Wszyscy korzystamy z tych samych materiałów i gramy ten sam repertuar.

Często spotykamy się na koncertach lub warsztatach. Dzięki temu możemy wspólnie grać bez względu na miasto czy kraj, z którego pochodzimy. Nie ma znaczenia, jakim językiem ojczystym posługujemy się na co dzień, tutaj łączy nas wszystkich najpiękniejszy język muzyki.